KIS beperkt het risico

Door Jelle Persoon en Yuri van Bergen

serie over kwaliteitssturing deel – 4 –

Met de opkomst van nieuwe vormen van samenwerken is het beeld ontstaan dat de opdrachtgever langzaam grip begint te verliezen op de eindkwaliteit van de woning. Met het spreken over prestaties en eindkwaliteit zijn we als het ware ‘merken loos’ gaan bouwen. Waar men traditioneel gebruik maakt van een bestek om het ‘eigen bewezen merk’ te borgen, vraagt deze manier van bouwen een nieuwe manier van toezicht. Kwaliteit sturing In Stappen! Een methode waar vanaf het begin de referentiekwaliteit scherp wordt neergezet.

Drents Dorp - Eindhoven

De adviseur ,die KIS toepast, geeft een analyse van het plan en de te realiseren kwaliteit en duidt de consequenties hiervan voor de uitvoering. Hij beoordeelt de gerealiseerde kwaliteit en geeft richting aan de eventuele correcties. Hij ziet toe dat de gevraagde zekerheden op het vlak  van bijvoorbeeld energetische kwaliteit, gezond en comfortabel binnenklimaat worden geboden, dat de benodigde metingen  hiervoor verricht en juist geïnterpreteerd worden. De KIS adviseur is de spin in het web, hij analyseert, beoordeelt, stuurt en controleert. Dit vraagt om een brede kennis van alle aspecten van het bouwen. Hij is intermediair tussen  opdrachtgever en bouwer en voegt waar nodig kennis toe om ervoor te waken dat de kwaliteit en kwaliteitsborging niet onder de druk van de dagelijkse praktijk van opdrachtgever en bouwer wordt gemangeld. Een belangrijk aandachtspunt voor de KIS adviseur is dat hij die druk van de dagelijkse praktijk niet onnodig verhoogt maar eerder verlicht. Dit kan door adequaat te communiceren met alle partijen. Het helder maken van de gevraagde kwaliteit en adequaat adviseren van de uitvoering (werkinstructies) is hierbij het allerbelangrijkste.

In een groot-onderhoud project is dit als volgt uitgewerkt. Op basis van het prestatiebestek is een lijst met kritische punten opgesteld. Deze punten vragen extra aandacht omdat de uitvoering hier bepalend is voor de te realiseren kwaliteit of wel op het vlak van de beeldkwaliteit of op het vlak van bouwfysische kwaliteit (tocht, vocht en warmteverlies). Het gerealiseerde proefblok is op die kritische punten beoordeeld. In gezamenlijk overleg is bepaald wat de referentiekwaliteit is die men wenst. Dit is vastgelegd met foto’s. De werkinstructies zijn aangepast op die referentie kwaliteit. Verder is aangegeven welke (extra)metingen worden verricht om de referentiekwaliteit aan te tonen of te garanderen. Elk volgend blok wordt door de bouwer en de opdrachtgever getoetst aan de referentie. Een lijst met afwijkingen wordt opgesteld. Het herstel hiervan wordt weer gedocumenteerd met een foto van de herstelde situatie en of resultaat van metingen. Gaande weg het werk wordt door ervaring en opgedane kennis de lat van de referentie kwaliteit steeds hoger gesteld.

Het is niet de bedoeling dat de KIS-adviseur nu de taken van de opdrachtgever of bouwer uit handen gaat nemen. De toegevoegde waarde is dat kwaliteit concreet wordt gemaakt. Kwaliteit wordt zichtbaar en controleerbaar. Hierdoor kan men eenduidig over kwaliteit communiceren. Het helpt de opdrachtgever om te krijgen wat hij heeft gevraagd. Het helpt de bouwer zo efficiënt mogelijk de gevraagde kwaliteit te leveren.

Eerder verschenen in de serie:

  1. Normen, de taal van de prestaties, Hollands-Ontwerp.nl, Jelle Persoon en Yuri van Bergen, 30 juli 2013
  2. KIS maakt kwaliteit behapbaar, Hollands-Ontwerp.nl, Jelle Persoon en Yuri van Bergen, 16 juli 2013
  3. Kwaliteitssturing in de bouw, een kwestie van de juiste stappen, Hollands-Ontwerp.nl, Jelle Persoon en Yuri van Bergen, 20 november 2012

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *