Tagarchief: Technische Universiteit Delft

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘CONDITIES VOOR PARTNERING BIJ WONINGVERBETERING DOOR CORPORATIES’

Naam: David Wattjes
Instelling: Technische Universiteit Delft

Op zoek naar kritische succesfactoren voor de toepassing van partnering in de praktijk

 De Nederlandse woningcorporaties besteden jaarlijks ruim 5 miljard aan woningverbetering. Hiervan gaat op jaarbasis ruim 0,5 miljard verloren aan faalkosten, welke veelal veroorzaakt worden door communicatieproblemen. De complexiteit van deze opgave en de stroef lopende bouwprocessen zorgen er voor dat het niet eenvoudig is voor woningcorporaties om te voldoen aan de kwalitatieve vraagstukken rondom goed wonen.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2011: ‘DE VAKMAN CENTRAAL’

Naam: Sander Smoes
Instelling: Technische Universiteit Delft

Locatie en opgave: transformeren en herinrichten van een bouwblok en directe woonomgeving

In het historische hart van de wijk Oud Charlois (Rotterdam‐Zuid) staat een technisch en functioneel verouderd bouwblok. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, heeft een gesloten  gevelbeeld en een rommelig, volgebouwd, ontoegankelijk binnenterrein. De wijk kampt verder met grootstedelijke problemen. Bewoners zijn veelal laag opgeleid, hebben lage inkomens, er is hoge werkloosheid en scholieren verlaten voortijdig de school. Door de functies wonen met ateliers en werkplaatsen te vervlechten, wordt gestreefd naar multifunctionaliteit in woonwijken.
De kwaliteit van de woonomgeving wordt versterkt door diversiteit. De functiemenging komt direct ten goede van de huidige bewoner van de woonwijk. Doordat zowel het wonen als het werken zich rondom de eigen woning afspeelt, ontstaat er een continu gebruik van de wijk en is er sprake van een toenemende levendigheid op straatniveau. Men werkt overdag immers in dezelfde wijk als waar men ’s avonds woont. En andersom. Wijkvoorzieningen als winkels en horeca worden beter gebruikt en profiteren hier direct van. De levendigheid wordt vergroot en er is een toenemende sociale controle. De kleinschalige stedelijke sector is belangrijk voor de werkgelegenheid. Het is bovendien een dynamische sector die door zijn verscheidenheid de wijk kleur geeft. Een neveneffect is dat de jeugd nu in hun eigen wijk aan de slag kan op stageplekken bij een van de vakbedrijven.

Verder lezen