Tagarchief: ICT

tijd om ‘innovatieve oplossingen’ te gaan gebruiken als middelen…

….De omgeving waarin geopereerd moet worden, is beduidend complexer dan in het verleden. Om het gechargeerd uit te drukken: honderd mensen, honderd geluiden. Lag in het verleden de nadruk op betrokkenheid, steeds meer gaat het om tevredenheid (1). Dit betekent dat de diversiteit aan ambities en belangen gekend moet worden. De projectleiding, die primair gericht is op het behalen van een duidelijk doel, wordt steeds meer vervangen door procesmanagement. De context waarin gewerkt wordt, wordt steeds dominanter. De omgeving bepaalt wat succesvol is en niet een vooraf vastgelegde procedure of doel.
Meer dan ooit speelt communicatie een beslissende rol in het succesvol doorlopen van een proces. Niet de goede bedoelingen worden gewogen, maar de ervaring die de betrokkenen bij het verloop van het proces hebben. Veelal wordt dit vertaald naar transparantie en het informeren op het juiste moment…..

om het gehele artikel te lezen klik hier

innovatie in levensduurdenken…

Door: Martin Liebregts en Haico van Nunen

Bij duurzaamheid gaat het om doen of laten. De praktijk is de scheidsrechter en de berekeningen of scores zijn hulpmiddelen of indicaties om de keuzen in de dagelijkse praktijk te ondersteunen. Vaak gaat het om de absolute effecten van een mogelijke oplossing. Vooral in de bestaande bouw, waar de referentie of de vergelijking er staat, speelt dan de vraag wat de voorgestelde kwaliteitsaanpassing voor invloed heeft op duurzaamheid. In eerste instantie gaat het om het (her-)gebruik van grondstoffen en de energiebesparing, resp. -productie. Om hier inzicht in te verschaffen, is door de BouwhulpGroep de Milieu-Waarden-Analyse (MIWA) ontwikkeld.

voor het lezen van het hele artikel klik hier

ketenintegratie: het stimuleren van betrokkenheid….

BouwhulpGroep, Vlaardingen

Na vele jaren voorbereiding is in 2009 begonnen met de bouw van 66 appartementen aan de Van Hogendorplaan te Vlaardingen. Het complex, bestaande uit drie gebouwen op een parkeerkelder, krijgt de naam DE HEREN VAN AMBACHT.  In 2010 zal het complex opgeleverd worden.

Klik hier voor het album: Het gebouw en zijn duizend vaders (fotoalbum)