Tagarchief: innovatie in de bouw

BOUWERS OP ZOEK NAAR DE BESTAANDE VOORRAAD (1)

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

De nieuwe omzet

Nu de nieuwbouw stagneert en het perspectief voor de nabije toekomst niet rooskleurig is, gaan steeds meer marktpartijen op zoek naar de bestaande (woning-)voorraad. De ruim 7 miljoen woningen, waarvan bijna 80 procent is gebouwd in de afgelopen eeuw, zijn op korte en langere termijn aan een kwaliteitssprong toe. Alle maatschappelijke partijen (corporaties, bouwers en toeleverende industrie) zijn van mening dat de voorraad de komende jaren met een structurele kwaliteitsaanpassing te maken heeft. Ruim 95 procent van alle betrokkenen onderschrijft dit.

Voor een aantal, dat de afgelopen jaren al bewust deze markt heeft opgezocht, is de omzet in de periode 2006-2008 ongeveer verdubbeld voor onderhoud en renovatie.

Verder lezen

stap voor stap naar transformatie van de bestaande woningbouw…

Het aanbod is volgens de raad (red. Vromraad) een belangrijke sleutel in de hervorming van de woningmarkt op de korte en lange termijn. In ‘Tijd voor keuzes’ is aangegeven dat het voor het aanbod noodzakelijk is om op vier zaken in te zetten:

  • aanbodverruiming (uitbreiding voorraad in gespannen woningmarkten);
  • kwaliteit aanbod (vanwege verwachte welvaartsontwikkeling op de langere termijn, de noodzaak van duurzaamheid, de transformatie van de voorraad in ontspannen woningmarkten);
  • differentiatie (vanwege keuzemogelijkheden en verscheidenheid);
  • flexibiliteit (vanwege onzekerheden, dynamiek en verscheidenheid in vraag).

De crisis maakt dat de woningbouw in ieder geval de komende twee jaren sterk afneemt bij projectontwikkelaars en de woningcorporaties. Voor de korte termijn is er een sterke inzet nodig op aanbodflexibiliteit en differentiatie, zekerheden/garanties voor de consument en op een meer gerichte inzet van financiële middelen.

Gezien de verwachtingen voor de toekomst (verdere huishoudengroei, toenemende regionale verschillen, vergrijzing, minder grote prijsstijgingen) moet het woningbouwbeleid zoals dat in de tweede helft van de jaren negentig in de vorige eeuw en begin deze eeuw is gevoerd, danig herijkt worden. Voor de langere termijn is een fundamentele herijking van de financiering van de woningbouw wenselijk en dient er een sterker accent gelegd te worden op de transformatie van de bestaande voorraad en het ‘organisch bouwen’. Onder dit laatste verstaat de raad het kleinschaliger op meerdere locaties bouwen van woningen die direct aansluiten op de lokale vraag en ruimtelijke context.

voor het volledige adviesrapport van de Vromraad ‘Stap voor stap; naar hervorming van het woningmarktbeleid’ klik hier

Innovaties op het gebied van duurzaam bouwen…

…………Daarnaast doet Nederland het ook goed in de Hr-ketels- technologieën. Op andere terreinen, zoals isolatie, warmtepompen en zonne-energie, bevindt ons land zich echter in de Europese subtop. Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden zijn succesvoller dan Nederland als gekeken wordt naar een breder spectrum van technologieën……………

Om het gehele artikel van het Centraal Planbureau te lezen klik hier

Innovatie is juist nu onderscheidende factor…

…. Toeleveranciers zijn een belangrijke partij bij de vernieuwing van de bouw. Veel innovaties in de keten komen bij hen vandaan. De huidige recessie zorgt er voor dat er minder ruimte komt om te innoveren. Bouwbedrijven letten sterker op de prijs waardoor nieuwe producten minder kans krijgen en ook innovatieve procesontwikkelingen in het geding komen. Daarnaast moeten toeleveranciers op korte termijn geld besparen om het hoofd boven water te houden waardoor budgetten voor innovatie onder druk staan. Bedrijven die nog wel mogelijkheden hebben om te innoveren kunnen zich daarentegen juist nu onderscheiden. De huidige markt vraagt steeds meer om duurzame, kwalitatief goede en kostenefficiënte bouw waarop toeleveranciers kunnen inspelen. Innovatie op deze gebieden kan dan juist nu mogelijkheden bieden voor bedrijven om zich te onderscheiden…..

klik hier voor de gehele publicatie van het ING Economisch Bureau

Innovatie in de bouw is steeds belangrijker

klik  hier voor het VISIEdocument van Bouwend Nederland: Innovatie in de bouw….