Tagarchief: Renovatie

Het merk Alliantie+

Door Yuri van Bergen

Met de manifestatie DE DOORSTAP (1) – voor de tweede maal bij Piet Hein Eek in Eindhoven – stond naast de boekpresentatie van het ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’ (2), de marktpresentatie van het merk ALLIANTIE+ (3) op het programma. Dit merk staat voor een nieuw aanbod waarmee in de vorm van ‘componenten’ de eigenaar of bewoner hun eigen woning kunnen renoveren. Samen met meer dan vijfentwintig marktpartijen is er de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze vorm van renoveren dat hopelijk op termijn kan dienen als vliegwiel voor innovatie in de bestaande woningbouw.
Als we kijken naar de Nederlandse woningvoorraad staan we aan de vooravond van de grootste renovatieopgave ooit. Om aan deze opgave te kunnen voldoen, moeten we op zoek naar nieuwe vormen van onderhoud en renovatie, waar de nadruk ligt op samenwerken tussen verschillende partijen.

6221 BHG] Alliantie+ LOGO-FC_1000px Verder lezen

DE DOORSTAP: een weg naar verruimd aanbod

Door Yuri van Bergen

Gisteravond, twee dagen na Koningsdag, was er opnieuw reden voor een feestje in Eindhoven. Tijdens de manifestatie DE DOORSTAP stonden twee belangrijke bekendmakingen op het programma. De boekpresentatie van het ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’ en de marktpresentatie van het merk ‘Alliantie+’.
Binnen de muren van het industrieel erfgoed waren beslissers van verschillende corporaties, toeleverende industrieën als enkele bouwers uitgenodigd voor het zetten van de volgende stap.
Met de OPSTAP (1) is vorig jaar (2013) op de elfde van de elfde de aftrap gegeven voor vernieuwende ideeën bij de aanpak van de bestaande stad. De centrale gedachte achter deze ontwikkeling is, dat bewoners keuzen moeten hebben en in principe aan de knoppen moeten zitten. Het vervolg DE INSTAP (2) ging verder met het demonstreren van een ‘Kaart van Nederland’, waarmee de kennis over deze voorraad kan worden ontsloten en de maatschappelijke partijen een grotere betrokkenheid leveren bij de ontwikkeling ervan.

Met de derde bijeenkomst DE DOORSTAP nemen we de volgende trede tot het realiseren van die droom met de presentatie van een boek over de vraag en de presentatie van een merk voor het aanbod. Alle gehouden presentaties zijn hier te downloaden.

Het eerste exemplaar van dit derde boek in een serie werd officieel door Martin Liebregts (Directeur BouwhulpGroep) overhandigd aan Arthur Lippus (Programma Manager Innovatie bij Portaal)

Het eerste exemplaar van dit derde boek in een serie werd officieel door Martin Liebregts (Directeur BouwhulpGroep) overhandigd aan Arthur Lippus (Programma Manager Innovatie bij Portaal)

Verder lezen

Anna Oosterhuis wint Hollands-Ontwerp Award 2014

Op woensdag 9 april werd de Hollands-Ontwerp Award 2014 uitgereikt aan Anna Oosterhuis van de TU Eindhoven voor haar project ‘Nieuw leven in het aloude Mariënhage’. Zij wint hiermee een baan, aangeboden door Vitrov.

Met haar project laat Oosterhuis zien dat duurzaamheid meer is dan energiebesparingsmiddelen of betere materiaalkeuze. Mariënhage, de oudste plek van Eindhoven, met een voormalige kloosterkerk en kloosterinternaat, heeft haar connectie met de stad verloren ondanks de ligging in het hart van de stad. Door uit te gaan van de kwaliteit van het bestaande en op de juiste plekken zorgvuldige extracties te maken, wordt meerwaarde gecreëerd met behoud van de oude ‘ziel’.

De tweede prijs is gegaan naar ‘Solar Bell, de deurbel op zonne-energie’ van Alexander Nijdam Universiteit van Tilburg en Bas van den Berg Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. En de derde prijs ging naar Evelien Ploos van Amstel van Universiteit Twente met ’1 gebouw, 1 generiek element voor vloer, dak en gevel’.

Hollands-Ontwerp-nominaties

Verder lezen

Energiedak, een gedifferentieerde opgave

Diversiteit

Als we spreken over het dak bij woningen, dan speelt allereerst het onderscheid tussen grondgebonden/eengezinswoningen en gestapelde woningen een rol. De verhouding ligt in Nederland op circa 70 procent grondgebonden en 30 procent gestapeld. Echter, in de sociale huursector liggen de cijfers anders en vormen ze beide circa 50 procent. Vervolgens beschikt 85 à 90 procent van de grondgebonden woningen over een hellend dak.
Vervolgens is het hellend dak niet uniform en varieert sterk qua hellingshoek (circa 35 tot 45 procent) en qua oppervlak, die mede afhankelijk is van de grootte van de woning (1) . Tegelijkertijd is de leeftijd van de woning, en veelal ook die van de dakbedekking, zeer verschillend.
Alles overziend bestaat er dus niet één oplossing voor de aanpak van het dak, in combinatie met energiebesparing en energieopwekking. Het gaat in de praktijk om een zeer gedifferentieerde opgave.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘ADVIESRAPPORT VERDUURZAMING CYCLUSFLATS TE DEVENTER’

plaatjes1_1000pxTony Kouroumelian
Bouwkunde, 3e jaars
Saxion

In tijden dat duurzaamheid een steeds belangrijker aspect wordt en renovatie continu meer aan bod komt, bood Saxion te Enschede een minor aan met als opdracht de Cyclusflats te Deventer (10 flats) te verduurzamen. In deze minor is het de bedoeling om diep in de term duurzaamheid te duiken. Hierbij kijken we o.a. naar bouwkundige aanpassingen, maar meer met name naar de leefbaarheid. Deze flats bestaan inmiddels 40 jaar (bouwjaar 1968-1970) en tot heden leven en wonen er mensen in deze flats. Ondanks de bouwkundige tekortkomingen, zijn deze flats in ons optiek toch wel degelijk duurzaam. Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘SOLAR BELL, DE DEURBEL OP ZONNE-ENERGIE’

SONY DSCAlexander Nijdam & Bas van den Berg
Technische bedrijfskunde, pre-master / Elektrotechniek, afgestudeerd
Universiteit van Tilburg / Avans Hogeschool ’s Hertogenbosch

Omschrijving
In Nederland verbruiken alle deurbellen samen evenveel energie als alle inwoners van de stad Maastricht samen verbruiken. In Europa betekent dit dat er twee kolencentrales fulltime draaien, puur om de deurbellen van energie te voorzien. Dit komt neer op 30 kWh aan energieverspilling per jaar, bijna 1% van de energierekening. Dit sluipverbruik wordt veroorzaakt door de transformator die aan de deurbel zit gekoppeld.

Iets onbenulligs als de deurbel hoort geen energie te verspillen. Daarom dat we tijdens de studie op Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch de Solar Bell hebben ontwikkeld. Door het gebruik van een zonnepaneeltje, een accu en wat elektronische schakelingen werkt de deurbel op zonne-energie. Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘OP ZOEK NAAR NIEUWE DUURZAAMHEID’

Op zoek naar nieuwe duurzaamheid_1000pxJoëlle Burger
HBO Facility Management, 4e jaars
De Haagse Hogeschool

Op zoek naar nieuwe duurzaamheid
Duurzaamheid het is een thema wat overal in de wereld wordt besproken. In heel de wereld wordt er gestreefd naar een duurzame wereld. Een wereld wat in de toekomst ook leefbaar is. Echter in Nederland zijn er vele ontwikkelingen. Wij hebben energie, wij gebruiken grondstoffen en kunnen dit uit andere landen halen. Echter in Afrika kennen ze niet eens een huis of een dak. In de achterstandswijken in Amerika is het iedere dag overleven. Hier in Nederland maken wij ons ontzettend druk hoe wij voornamelijk de circulaire economie moeten aanpakken. Echter moeten maatschappelijke projecten als armoedebestrijding, gezondheidszorg, scholing en hulp bij calamiteiten ook worden verduurzaamd. Er zijn meerdere thema’s die moeten worden verduurzaamd. Denk aan de thema’s Food & Agri en Zorg & Welzijn. Het wordt dus tijd dat heel de wereld naar de toekomst gaat kijken en dat we met zijn alle gaan samenwerken. Samen sta je sterk! Hoe kijken we verder dan onze eigen grenzen? Hoe kunnen we samenwerken? Hoe maken we de medemens bewust voor het behoud van de toekomst? Kortom hoe maken wij de hele wereld toekomstbestendig? Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘NIEUW LEVEN IN HET ALOUDE MARIENHAGE’

1. masterplan_1000pxAnna Oosterhuis
in opdracht van de Gemeente Eindhoven
Masters Building Technology & Architecture, afgestudeerd
Technische Universiteit Eindhoven

Nieuw leven in het aloude Mariënhage
Binnen het religieus erfgoed is een leegloop gaande. Grote monumentale complexen met veel karakter staan leeg en wachten op een nieuwe bestemming. In deze tijd van crisis moet je lef hebben om deze grootse complexen te herontwikkelen. Potentie zit in het karakter en unieke beleving van deze historische ensembles.

Maar hoe pak je in deze tijd van crisis en een veranderende samenleving een gebiedsontwikkeling van deze schaal en met restauratiebehoefte aan? Hoe kan dit gebied met haar rijke geschiedenis behouden blijven maar tegelijkertijd weer betrokken worden bij, en waardevol worden voor de stad Eindhoven? Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘1 GEBOUW, 1 GENERIEK ELEMENT VOOR VLOER, DAK EN GEVEL’

Exploded view_1000pxEvelien Ploos van Amstel
Industrial Design Engineering, 2e jaars master
Track: Architectural Building Components Design Engineering
Universiteit Twente

One for all; een duurzaam bouwsysteem
In een tijd waar zaken als duurzaamheid, grondstoffenschaarste, leegstand en hergebruik steeds belangrijkere termen en thema’s worden, wordt de vraag naar slimme bouwoplossingen steeds groter. Daarom werd de vraag gesteld: ‘Hoe maak je een flexibel, demontabel bouwsysteem wat volledig uit hernieuwbare materialen is opgebouwd?’ Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2014: ‘HERBESTEMMING HULSTHOEVE; EEN DUURZAME BELEVING IN VELE OPZICHTEN’

De voormalige keuken is getransformeerd tot beschutte buitenruimte_1000pxKristel Hermans
Bouwtechniek & Architectuur (duaal), eindejaars
Technische Universiteit Eindhoven

Veel boerderijen verliezen hun agrarische functie. Niet zelden komen ze leeg te staan en verloederen ze. Wanneer sprake is van een monumentale boerderij, is waarschijnlijk iedereen het er over eens dat de verloedering moet worden tegengegaan en dat moet worden herbestemd met respect voor de authentieke details. Maar wat als een niet-monumentale boerderij leeg komt te staan? Veel boerderijen worden uiteindelijk toch gesloopt; een gemiste kans… Verder lezen