Categoriearchief: Levensduurdenken

Manifest Renovatievisie 2050

Een vernieuwende vloer als basis

Door: Jelle Persoon en Yuri van Bergen

Gebroken traditie

De houten begane grondvloer met kruipruimte is onderdeel van een beproefde traditie, die helaas in de praktijk van het onderhoud zwaar verwaarloosd is. Een goed geventileerde en begaanbare kruipruimte heeft de mogelijkheden geboden om de noodzakelijke aanpassingen aan riolering water en gasleidingen relatief makkelijk uit te voeren. Ook de aanpassingen en de noodzakelijke reparaties aan de vloer zijn relatief eenvoudig uit te voeren, mits de kruipruimte begaanbaar is en blijft.

BouwhulpGroep - Vloer+ BS vloer_1000px

Verder lezen

Een idee: de woningbouw in kaart brengen

De Google Maps van de bestaande bouw

De geschiedenis van de cartografie laat zien dat we in de afgelopen honderden, duizenden jaren veel van de geografische opbouw geleerd hebben door voortdurend verder te gaan met de kennis die door andere gedocumenteerd is (1). Op dit moment zijn we in staat ons te bewegen in elk werelddeel, land of stad zonder dat we op elke hoek de weg moeten vragen. Of het nu om de navigatiesystemen gaat of om Google Maps, in alle gevallen staat ons kennis ter beschikking die door duizenden of miljoenen mensen is verzameld, gedocumenteerd en op eenduidige wijze is te raadplegen. Voor de woningbouw in Nederland is dit ook een aardige ambitie om met elkaar te formuleren. De huidige stroom van informatie biedt nieuwe mogelijkheden. En de resultaten van de informatiedelingen en verwerkingen kunnen tot totaal onverwachte inzichten of bevindingen leiden. Bijvoorbeeld de koppeling van de lengte- en breedtegraden van de Facebook gebruikers leidde tot een gedetailleerde wereldkaart.

PTOCEMAEUS’ wereldkaart, hertekend in de 15e eeuw

Verder lezen

Woningvoorraad, uniformiteit in verscheidenheid

Woningtype verbijzonderd door bouwjaarklasse

De circa 7,3 miljoen woningen in Nederland kennen een grote overeenkomst door het beperkt aantal woningtypen dat in een korte periode in een hoog tempo gerealiseerd is. Meer dan 80 procent dateert van na 1945. En de woningen van voor 1945 zijn veelal in de afgelopen dertig jaar aangepast aan de eisen van de tijd en komen zo dichter bij de andere woningen uit de latere bouwperiode te liggen, omdat slechts een beperkt deel van de oorspronkelijke woning is overgebleven.
Theoretisch zijn zeven basistypen te onderscheiden, die bepaald worden door de schakeling van de woningen onderling en de ontsluiting van de woongebouwen (1):

  •  Vrijstaande woning
  •  Twee-onder-een-kapwoning
  •  Rijtjeswoning
  •  Maisonnettewoning
  •  Galerijwoning
  •  Portieketagewoning
  •  Overige flatwoning.

Verder lezen

Normen, de taal van de prestaties

Door: Jelle Persoon en Yuri van Bergen

serie over kwaliteitssturing deel – 3 

Bij het ontwikkelen van grootonderhoudsplannen wordt steeds vaker gekozen voor een vorm van keten- en procesintegratie. De aannemer wordt dan ‘co-maker’. Het motief is dat hiermee de kennis van marktpartijen optimaal wordt benut. Grofweg komt het erop neer dat naar aanleiding van de vraag van de corporatie de co-maker op basis van een opname van de woningen een probleemanalyse maakt en oplossingen voorstelt. Vervolgens worden de oplossingen tot maatregelen uitgewerkt en daarna uitgevoerd. Het moge duidelijk zijn dat de probleemanalyse en dus ook de opname bepalend is voor het plan en dus voor de te realiseren kwaliteit.

BouwhulpGroep - funtionele eisen Normenboek_1000px

Verder lezen

De kansen voor het bouwsysteem Pronto

Een serie over systeemwoningen -31-

De afweging in de praktijk

De afweging in de praktijk om te komen tot de gewenste kwaliteitsaanpassing is afhankelijk van vele variabelen en niet zomaar een rekensommetje. Dit laat de praktijk van de aanpassing aan de portieketagewoningen van het bouwsysteem Pronto overduidelijk zien. Er is niet één oplossing en de afwegingscriteria krijgen in de specifieke context voortdurend nieuwe waarden toegekend. Jammer voor de rekenmeesters, maar zo eenvoudig en complex is de dagelijkse keuze voor de passende oplossing (1).
Verder lezen

Renovatie in de toekomst

Het symposium ‘Onderwijs, de basis voor de toekomstgerichte renovatie’ is inmiddels voorbij. Tijdens het symposium is samen met bouw gerelateerde professionals aan de hand van drie invalshoeken het dynamische ‘Manifest Renovatie 2020’ gevormd. Met ogen gericht op de toekomst is er gekeken naar de praktijk ontwikkelingen en de ervaringen. Deze zijn samengevoegd en teruggekoppeld naar het onderwijs, de broedplaats van onze toekomstige bouwers. Hoe de sprekers van die dag de toekomst van de renovatie voor ogen hebben ziet u hieronder.

[youtube=http://youtu.be/2sgO5-OVw3M]

Het begint met een visie op wonen

Een serie over woningconcepten -2-

Het wonen centraal

Hoe is het zover gekomen dat het aanbod van woningen gedomineerd wordt door techniek en de waan van de dag in de vorm van mode. Tot 1980 is in de geschiedenis van de woningbouw het bouwen van woningen altijd een onderwerp geweest op een visie op de stad, de wijk, de woning, de samenleving en het wonen als maatschappelijk gegeven. Het resultaat hiervan zijn de prachtige stadsuitbreidingen, de tuindorpen, de dertigerjarenwijken en de moderne naoorlogse wijken met uiteindelijk zeer ruime woningen. De opgave voor het wonen was een studie van onderzoek, ontwikkeling en ontwerp. Er werd volop geëxperimenteerd.

Verder lezen

Op herhaling: het aanbod voor het rijtjeshuis door concepten

Een serie over woningconcepten -1-

Déjà vu zonder ziel

Als je het materiaal van woningconcepten van aanbieders verzamelt en beschouwt, die zich richten op de markt van de nieuwbouw (eengezinswoningen, appartementen en ook specifieke studentenhuisvesting), dan word je er niet direct door begeesterd. In dit geval gaat het om negentien aanbieders, waarvan zestien uit de traditionele sector van bouwbedrijven afkomstig zijn en drie niet (IKEA, Kingspan, Velux/Danfoss) (1). Deels werd ik overvallen door een déjà vu-gevoel, omdat bijna al het aanbod sterk technisch gericht is en veel overeenkomsten vertoont met de bouwsystemen en keuzeplannen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en de concepten uit de jaren tachtig. Termen als maatwerk, standaardisatie, kwaliteit, korte bouwtijd etc. klinken al zestig jaar op het podium van de woningbouw. Was bijvoorbeeld niet de SAR-gedachte begin jaren zestig ontstaan om de combinatie van standaardisatie en maatwerk mogelijk te maken (2)? En waren niet de industriële bouwsystemen mede ontstaan om de bouwsnelheid te bekorten en de kosten te reduceren?

Verder lezen

De kwaliteitsaanpassing van het bouwsysteem Pronto; minder techniek, meer kwaliteit

Een serie over systeemwoningen -30-

De visie op de gewenste kwaliteitsaanpassing (1)

De huidige portieketagewoningen worden voor een groot deel bewoond door eenpersoonshuishoudens (2). Juist de relatief lage huur maakt deze woningen extra aantrekkelijk voor deze doelgroep, die veelal tot de lagere inkomensgroep behoort (primaire doelgroep), en door de geringe woningbezetting in verhouding minder energie gebruikt (3, 4). Tegelijkertijd zijn de complexen, waar de woning deel vanuit maakt, redelijk groot. Gemiddeld gaat het om een projectgrootte van 175 woningen (5).

Verder lezen

Besparen en verrijken

Inmiddels zijn de tien Active House woningen aan de Poorterstraat te Montfoort opgeleverd. Met het concept zijn energiezuinige en energieopwekkende woningen gerealiseerd, met extra aandacht voor het binnenklimaat en wooncomfort. Besparen op energiekosten gaat gepaard met het wonen in een comfortabele leefomgeving. Hoe de betrokken partijen dit proces ervaren hebben, van ontwerp tot oplevering, kun je in het volgende korte filmpje zien.

Velux.23video