Tagarchief: Duurzaam

Techneuten weten het altijd beter!

Door Sjoerd Klijn Velderman

Techneuten zijn in staat het altijd beter te weten dan de bewoners. Of nog beter, te bedenken waarom het niet zou werken voor de bewoner.
Passief, door veel techneuten vergruisde techniek. Maar als je deze bewoonster mag geloven woont zij met plezier in een comfortabele, gezonde en geluidsarme woning. En zonder bewust energiezuinig te leven is de energierekening € 100,- lager geworden…

Klik op de onderstaande afbeelding om het volledige filmpje via RENDA, kennis platform bestaande bouw te bekijken…

Een reis van vijftig dagen…

Door: Sjoerd Klijn Velderman

Bijna 100 jaar oud zijn de meeste tuindorpen, kleine woningen met vaak veel bouwfysische knelpunten! Tijd voor de sloophamer of is het goede van vroeger op een slimme manier te versterken met het comfort van nu?

Rentree, een corporatie uit Deventer, heeft die afweging over sloop/ nieuwbouw recent moeten maken. Met succes is voor “het rode dorp” onlangs het uiterste gevraagd van de mensen van BAM woningbouw uit regio Deventer en W&R-r om de woningen te behouden en op te knappen.

Op 12 december jl. kwam het verzoek om binnen een gesteld budget een planvoorstel voor 300 tuindorpwoningen in te leveren op uiterlijk 23 december (ja dat is de vrijdag van de kerstvakantie). Na goedkeuring van de plannen is op 4 januari opdracht gegeven om een proefwoning te maken. Door een aantal lean (lean is een manier van werken waarin verspillingen uit het proces gehaald worden) sessies met de co-makers, is het gelukt om gezamenlijk een planning te maken waar alle betrokkenen achter staan. Op 10 januari zijn de plannen aan de bewoners gepresenteerd en op 24 januari is er gestart. En uiteindelijk was op 1 februari de woning gereed gekomen!

Door deze nieuwe manier van samenwerken wordt het aanvragen van de omgevingsvergunning bepalend voor de start van het werk en zijn lange reken-, teken-, productie- en voorbereidingstijd tot het verleden bestempeld en zijn faalkosten drastisch verminderd!

Van label F naar label A in 6 dagen tijd! De woning is voorzien van nieuw dakbeschot/isolatie en pannen, dakkapel, kozijnen/ramen, voorzetwanden, vloerisolatie, vraaggestuurd (co2) ventilatie, HR 107 ketel, HR++ glas, doucherenovatie, toiletrenovatie, keukenrenovatie en nieuw voegwerk!

flexibele verlichting

Door: Arjan Steketee

Design studio Motio Development  en allround Kunststof en rubber specialist HTR BV ( Hoogerdijk Technical Rubber ) hebben de handen ineen geslagen en ontwikkelden de Smart-line; een duurzame en klantspecifiek stootrubber met geïntegreerde RGB LED verlichting.

Productomschrijving
De Smart-line is een combinatie van duurzame en IP-68 gecertificeerde kleuren (RGB) LED technologie op laagspanning en een flexibele AA-kwaliteit rubber extrusie die geschikt is als hoogwaardig stootrubber.

De Smart-line straalt een homogeen licht uit dat instelbaar is in een grote variatie aan kleuren en intensiteit en is daarom ideaal voor gebruik als o.a. signalering en verlichting. De hoogwaardige rubber extrusie wordt qua vorm en kleur klantspecifiek ontworpen om de Smart-line perfect te integreren in het gewenste object of ruimte. Voor het gemak van de klant is er maar één partij het aanspreekpunt voor correspondentie over het  klantspecifieke ontwerp van de Smart-line  als voor installatie, montage en de hoogwaardige regelelektronica en software.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder lezen

De nieuwe horizon voor de serie van één

Auteur: Martin Liebregts

De eerste tekenen

De eerste versnelde schaalvergrotingen in de bouw, die gericht zijn op een aanbod van een samenhangend product voor de markt, vinden plaats binnen de ‘keukenbranche’. Een branche die dertig jaar geleden nauwelijks bestond als een klantgerichte sector, maar eerder zorgde voor een noodzakelijke standaard-inbouw in de woning. De sector richt zich steeds meer rechtstreeks op de consument, waarbij de combinatie van standaardisatie en maatwerk de sleutel tot succes vormt. In de betreffende periode is het aantal keukenbouwers in Europa gehalveerd (van ca. 170 naar ca. 80). In die zin is deze sector een voorloper van hoe het samenspel tussen industrie en consument in de bouw vorm zal krijgen.

 

Verder lezen

renovatie vraagt om differentiatie in kennisaanbod

door Martin Liebregts

Iedereen kan verstand hebben van het aanpassen van bestaande gebouwen en woningen. Zo wordt er breed maatschappelijk gedacht, omdat iedereen woont en op een of andere manier ervaringsdeskundige is. Deze gedachte vormt het grootste gevaar voor een succesvolle aanpak van de kwaliteitsaanpassing van de bestaande woningvoorraad. Onwetendheid of onbekendheid levert in het dagelijkse leven een groot risico op, omdat je niet weet waar de problemen zich bevinden. Nu renovatie bijna twintig jaar in sluimerstand heeft geleefd en er beperkte ervaring in de praktijk is opgedaan, is het van belang kennis, onderwijs en onderzoek een nieuwe stevige basis te geven. Rond 2000 zijn op dit kennisgebied bijna alle renovatieschepen verbrand. De colleges op universiteiten, hoge scholen en academies rond dit thema zijn toen uit het onderwijscurriculum verdwenen. Tegelijkertijd is het enige vaktijdschrift ‘Renovatie & Onderhoud’ opgehouden te bestaan. Het was alsof de praktijk stopte, terwijl het aanbod alleen maar groeide. En nu weer tien jaar verder na de financiële crisis en de verdere verandering van de woningvoorraad neemt de belangstelling exponentieel toe. Het is alsof iedereen van vakantie terug is en zich weer wil bezig houden met wat hem of haar dagelijks omringt.
Eind 2006 is het nieuwe vakblad ‘Renovatie’ ten doop gehouden (1). Nu, enkele jaren verder met een crisis als intermezzo, speelt de vraag waar de kennisbehoefte nu ligt ten aanzien van het renovatievak. Met de Grote-Renovatie-Enquête, die rond 2009/2010 gehouden is, in combinatie met diepte-interviews en rondetafelgesprekken (2), hebben we gepoogd hier een voorlopig antwoord op te geven. Dit artikel is een eerste verkenning naar de kennisbehoefte rond het vak renovatie.

Verder lezen

De mens is cruciaal in het proces van duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is ‘in’ bij bouwend Nederland. Toch zijn veel concepten vooral gericht op energiebesparing. Wij richten ons als leverancier van daglichtoplossingen voor hellende en platte daken  juist op een leefbaar binnenklimaat. Dáár zit de relevantie van onze producten, want daglicht en natuurlijke ventilatie beïnvloeden het binnenklimaat. Wel zo prettig wanneer men steeds meer luchtdicht gaat bouwen.

Weet je dat maar liefst 30% van de gebouwomgeving over een ongezond binnenklimaat beschikt?  Klachten die te weinig daglicht en ventilatie met zich mee kunnen brengen zijn: last van hoofdpijn, depressies en een verminderd concentratievermogen. In het onderwijs is het al wetenschappelijk aangetoond dat hoe meer daglicht er in het gebouw is, hoe beter de prestaties en de concentratie van de leerlingen zijn. Toch blijkt dat nog vrij moeilijk toe te passen in een bouwbesluit, in tegenstelling tot de EPC-eis wat gewoon een optelsom is van individuele energieprestaties.

Verder lezen

duurzaam positie kiezen?

BouwhulpGroep 2008

……Er liggen dus grote kansen voor toeleveranciers van bouw- en isolatiematerialen, omdat alle betrokken partijen van voorschrijvers tot verwerkers duurzaamheid in hun keuzeproces erg belangrijk vinden. Het is belangrijk voor de toeleverende industrie, die nu in zwaar weer verkeert, om zich te profileren. De eerste stap is het aantonen dat het materiaal duurzaam is (claimen is niet voldoende). Echter, in sterk concurrerende markten waarbij het basismateriaal veelal hetzelfde is of dezelfde eigenschappen bevat, valt het onderscheidend vermogen al grotendeels weg. De volgende te bewandelen stap is aantonen dat het merk duurzaam is. Dit betekent dat naast het gebruik van duurzame materialen – wat een randvoorwaarde blijkt te zijn – alles wat met het merk en het bedrijf te maken heeft ook duurzaam moet zijn (bijvoorbeeld productieproces, wagenpark, reclame-uitingen, aandacht voor de directe omgeving (milieu- en geluidsoverlast), aandacht voor het personeel, etc.). Kortom, de tijd is rijp voor leveranciers uit de bouw- en installatiesector om zich duurzaam te gaan profileren en positioneren…..

om het gehele artikel te lezen klik hier

energiebesparing, wat koop ik ervoor?

…Wat verleidt de woonconsument om zelf te investeren in energiebesparing? Vooral financieel gewin, zo blijkt uit het onderzoek. De onvoorwaardelijke bereidheid van woonconsumenten om extra te betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoning is niet groot. Men wil niet meer dan € 5.000 tot maximaal € 10.000 extra betalen. Maar als consumenten er iets voor terug krijgen, zijn ze bereid meer te betalen. Hoeveel meer dat is hangt niet alleen af van factoren als leeftijd, opleiding en inkomen van kopers, maar vooral van de prijsklasse van de woning en van de gegarandeerde terugverdientijd van energiezuinige systemen. Consumenten leren ons: baat het niet, dan gaat het niet!…

Zie voor het gehele artikel klik hier (vanaf pagina 40).

Na de grote-renovatie-enquête wordt alles anders

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

De Grote-Renovatie-Enquête 1 heeft de eerste ronde gemaakt, waar vijftig beslissers bereid zijn geweest om aan mee te werken. De resultaten hiervan geven een voorlopig inzicht in de ontwikkelingen, dat van belang worden geacht voor de kwaliteitsaanpassing van de woningvoorraad, de gewenste kennis en noodzakelijke innovaties.
In deze rapportage, die als titel draagt: ‘Na de renovatie-enquête wordt alles anders’, wordt er getracht een beeld te geven van:

  • De bestaande woningvoorraad als supertanker.
    Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat de natuurlijke ontwikkelingen, die verband houden met vereiste kwaliteitsaanpassingen, versneld worden of qua oplossingsrichting worden bijgestuurd.
  • Kennis delen is de basis voor vermenigvuldigen.
    Om tot de juiste aanpak te komen, is het nodig dat de bestaande kennis beter gedeeld wordt. Pas dan is het mogelijk een versnelling aan te brengen ten aanzien van het proces van kwaliteitsaanpassing.
  • Van kennis naar innovaties.
    De innovaties hebben de afgelopen decennia op een laag pitje gestaan. Nu is het van belang dat er een versnelling aan gegeven wordt.

Dit artikel is een manifest van de toekomstige ontwikkelingen in de aanpak van de bestaande woningvoorraad. In samenspraak met alle betrokkenen zal dit vertaald moeten worden naar een programma voor proces- en productinnovaties in de bestaande bouw. Dus nu aan de slag.

Verder lezen

ketenintegratie vermijdt gebakken lucht

…belangrijkste oorzaak van de problemen wordt genoemd dat ontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven onvoldoende rekening houden met de wensen van bewoners. De bewoners klagen bijvoorbeeld over tocht veroorzaakt door verkeerd geplaatste ventilatieroosters. Of ze hebben last van oververhitting, omdat ontwerpers geen zonwering in het ontwerp hebben aangebracht. Betere afstemming op de behoeften van bewoners en het te verwachten onderhoud zijn cruciaal voor acceptatie en correct gebruik van innovatieve energieconcepten.

Volgens de onderzoekers biedt de evaluatie belangrijke leerpunten. De gehele bouwkolom – van ontwikkelaar en architect tot bouwbedrijf en installateur – moet de bewoner centraal stellen bij het ontwerpen en bouwen…

Om het artikel te lezen klik hier