Tagarchief: Internationale BouwBeurs 2011

‘Vernieuwend opdrachtgeverschap is hard nodig voor een succesvolle renovatie’

Tijdens de Internationale Bouwbeurs organiseerde het kennisplatform Renda een rondetafelgesprek met als thema ‘Vernieuwend opdrachtgeverschap is hard nodig voor een succesvolle renovatie’.

Klik op de onderstaande afbeelding om het volledige gesprek te bekijken…

RENOVATIECONCEPTEN BINNEN BEREIK, tussen procesoptimalisatie en productinnovatie

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

Nieuwe verbanden, nieuwe gezichtspunten

De internationale bouwbeurs van februari 2011 in Utrecht heeft de vragen op de renovatiemarkt nieuw perspectief geboden. Diverse nieuwe renovatieconcepten zijn op de beurs of tijdens studiebijeenkomsten aan de bezoekers gepresenteerd. Een vijftal zullen in dit artikel nader beschouwd worden, omdat we als auteurs erbij betrokken zijn. En alle betrokkenen deel uitmaken van het netwerk ‘Conceptueel Bouwen’. Dit platform heeft ervoor gezorgd dat marktpartijen elkaar gevonden hebben bij het zoeken naar innovatieve oplossingen, zowel qua proces als product. In die zin leven we op dit moment in een spannende transformatieperiode, waarbij dingen mogelijk zijn die tien jaar geleden nog tot de onmogelijkheid behoorden. Juist de samenwerking vanuit verschillende posities levert totaal nieuwe gezichtspunten op.

De ontwikkelingen in wonen, vrije tijd en mobiliteit over de periode 1900-2000

Verder lezen

de nieuwe generatie aan het woord…

Dinsdag 8 februari tussen 16:15 – 17:00 vindt de uitreiking van de studentenprijsvraag plaats tijdens de Internationale BouwBeurs. De gehele week staan de genomineerde projecten  opgesteld op de tentoonstelling: Hollands-Ontwerp Award 2011 (hal 4). Ter promotie zullen de genomineerde studenten tot aan de beurs hun project tonen op hollands-ontwerp.nl.

Verder lezen

Manifest, renovatievisie 2050

Woensdag 9 februari tussen 16:00 – 17:00 vindt de perslancering van de Coalitie Bestaande Woningbouw plaats met de overhandiging van het eerste exemplaar ‘Manifest, Renovatievisie 2050’. En meld u hier aan…

Natuurlijk kunnen we niet echt veertig jaar vooruit kijken. De titel ‘RENOVATIEVISIE 2050’ suggereert dan ook geen voorspelling of een kijk in de glazen bol. Het is meer een verwijzing naar de toekomst, als Nederland qua bebouwing voor 90 procent gebaseerd is op wat er tot nu toe gebouwd is. Alleen de kwaliteit zal op uiteenlopende onderdelen anders zijn door de aanpassingen in de tijd.
Het manifest moet het startpunt gaan vormen voor de visieontwikkeling, de innovatie en de vernieuwde praktijk van kwaliteitsaanpassing. Daarom wordt de horizon bijna twee generaties verder gelegd. De ondertitel luidt niet voor niets ‘de basis voor product- en procesinnovatie in de bestaande woningbouw’. Er zal in allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht moeten worden naar de ‘nieuwe’ oplossingen, die ‘levensduur-proof’ zijn. Het ‘levensduurdenken’ vormt het terugkerend onderwerp in het manifest.

Verder lezen

de coalitie ontwaakt…

door: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

De woningbouw staat voor een gigantische opgave. De huidige voorraad moet de komende decennia aangepast worden aan de eisen van de eenentwintigste eeuw. Over vijftig jaar zal de woningbouw in Nederland vooral bestaan uit de huidige zeven miljoen woningen.

Om deze opgave met alle partijen zo goed mogelijk in te vullen, zullen de krachten gebundeld moeten worden. Ofwel zal de ketenintegratie versneld geconcretiseerd moeten worden. De COALITIE BESTAANDE WONINGBOUW probeert hier handen en voeten aan te geven, door met elkaar de kwaliteit die nagestreefd wordt nader te benoemen, op basis van de huidige inzichten, en deze kwaliteit in de tijd aan te vullen of aan te passen.

 

Verder lezen

Innovatie in de bestaande bouw heeft een boost nodig…

Hollands-Ontwerp Award 2011

Op verzoek en na overleg met de jury wordt de datum voor de indiening voor hollands-ontwerp award 2011 verschoven naar januari 2011. Zo is het mogelijk om alle creativiteit die is opgeborreld de afgelopen maand tijdens het kerstreces zijn eindvorm te geven. De beste ideeën van 2010 kunnen zo alsnog schitteren op de tentoonstelling in februari 2011.
Succes!

Heb jij het beste idee voor de bestaande bouw? Schrijf je dan in!
Innovatie start met een klik hier

Hollands-Ontwerp Award 2011

Heb jij het beste idee voor de bestaande bouw? Schrijf je dan in vóór 1 december aanstaande!

Innovatie in de bestaande bouw heeft een boost nodig. Daarvoor organiseert BouwhulpGroep in samenwerking met SlimRenoveren de expositie Hollands-Ontwerp 2011. De 25 beste ideeën zijn tijdens de Internationale BouwBeurs 2011 te zien op het Renovatieplein. De door een vakjury gekozen winnaar ontvangt een publicatie in een vakblad. Bovendien mag de winnaar een jaar lang deelnemen als aandeelhouder op de weblog www.hollands-ontwerp.nl, het innovatieplatform voor de bestaande bouw.

Prijsvraag

De Hollands-Ontwerp Award is een prijsvraag voor alle studenten, scholieren en recent afgestudeerden die zich verbonden voelen met de bestaande bouw. Universiteiten, hogescholen en regionale onderwijscentra (roc) worden gevraagd om deel te nemen. Voorwaarde is dat de inzending betrekking heeft op een onderzoek of project uit het afgelopen jaar en dat student(en) en hun begeleidende docenten verbonden zijn aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Deelname is mogelijk op zowel individuele basis of als groep.


Verder lezen

HOLLANDS ONTWERP: de doorzonwoning

Auteur: Martin Liebregts

Er is bijna niets zo Hollands als de doorzonwoning met het erbij behorende rijtje. Het is een product dat door zijn eenvoud de schoonheid in zich draagt. De grondgebonden woningen van de latere periode met hun smallere beuk en kleiner perceel kunnen in potentie niet concurreren met de doorzonwoning.

En nu staan we voor de unieke opgave om deze 1,4 miljoen woningen deze eeuw een eigentijdse kwaliteit te geven door de gewenste aanpassingen mogelijk te maken.

Is de doorzonwoning in wezen een concept, waarvan de kern van de oplossing projectoverschrijdend  was zonder dat we als maatschappij ons dit bewust waren, de aanpassing zal gebaseerd moeten worden op de ‘bewuste’ concepten. Het Hollands Ontwerp zal zich moeten richten op de bouwstenen , die de 21e eeuw door extra ruimte en comfort op duurzame wijze de spruitjeslucht doet vergeten.

BouwhulpGroep 2010

De eerste bewegingen zijn in de maatschappij al te signaleren. Marktpartijen hebben via de formule CR+ een nieuw aanbod ontwikkeld om via ketenintegratie een passendere oplossing voor de toekomst te bieden. Allerlei zelfstandige bedrijven komen geleidelijk de markt op om de gewenste kwaliteit maakbaar en betaalbaar te maken.

De titel luidt ‘Hollands Ontwerp: de doorzonwoning’. En hiermee wordt eigenlijk een oproep gedaan aan heel ondernemend en studerend Nederland om in allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden een vernieuwd perspectief voor de doorzonwoning te ontwikkelen.

Misschien ligt het startpunt wel bij de nieuwe generatie. Op de Internationale Bouwbeurs 2011 in februari te Utrecht zal er een tentoonstelling georganiseerd worden van het werk van studenten rond het thema woningaanpassing. Misschien ontstaat er dan opnieuw belangstelling voor doorzon plus.

HOLLANDS-ONTWERP 2011: De toekomst van de renovatie

In 2007 is het initiatief genomen om onder de naam HOLLANDS-ONTWERP een tentoonstelling te organiseren rond het thema ‘Innovaties voor de techniek van renovatie’. Deze tentoonstelling vond plaats op de tweejaarlijkse ‘Renovatie & Onderhoud Beurs’ te Den Bosch. Studenten van de TU Eindhoven, afdeling Bouwkunde, en van de HBO Utrecht hebben op deze beurs hun ideeën voor de aanpak van de bestaande voorraad laten zien.

Zoals iedereen weet, is herhaling nodig om het een traditie te laten worden. Nu de renovatie in de lift zit wordt dit initiatief een nieuwe kans gegeven. Voor de Internationale BouwBeurs 2011 in Utrecht waar een van de thema’s de renovatie zal worden, is het voorstel om in samenspraak met een aantal universiteiten en hogescholen opnieuw de tentoonstelling HOLLANDS-ONTWERP te organiseren. Dit initiatief neemt de BouwhulpGroep vanuit haar rol als regisseur voor het Renovatieprogramma op deze beurs.

De boodschap voor het renovatieprogramma is renovatievisie – de verbinding tussen verleden en toekomst – en samenwerking als basis voor innovatie. Dit programma wordt vertaald in drie thema’s:

  1. De presentatie van de Coalitie Bestaande Woningbouw 2050. In samenwerking met 21 marktpartijen – in het bijzonder toeleverende industrieën –, wordt de kwaliteit van gebouwen en gebouwdelen bij verschillende levensduurverlengingen nader uitgewerkt. Deze visie kan de communicatie tussen vraag en aanbod verbeteren en vormt de mogelijke basis voor innovaties.
  2. De Doorzonwoning en de ComponentRenovatie. Op de beurs laten bedrijven gezamenlijk zien wat de verbetermogelijkheden van de doorzonwoning zijn in maquettes 1:1.
  3. De tentoonstelling Hollands-Ontwerp. Hier is de toekomstige generatie aan het woord. Projectresultaten worden tentoongesteld door studenten van universiteiten en hogescholen.

De Internationale BouwBeurs 2011 vindt plaats van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2011 in Utrecht.