Categoriearchief: ComponentRenovatie

Franchise als formule voor de bouw

Door Yuri van Bergen

De traditionele ‘bouwketen’ is volop in beweging. De ‘oude’ posities en taken van de participanten zijn niet meer vanzelfsprekend. Langzaam begint het besef te komen dat de wijze van (ver)bouwen het komende decennium een nieuwe werkelijkheid gaat worden (1). Met een veranderende vraag van opdrachtgevers in ontwikkeling dwingt het alle betrokkenen na te denken over hun toegevoegde waarde in ‘de keten’.
Een van de ‘grote’ vragen daarbij is of nieuwe entiteiten de bestaande partijen gaan verdringen of dat het juist zorgt voor een verruiming van de markt.
We zullen onder alle omstandigheden de bestaande praktijk van projectgerichte in- en verkoop moeten gaan verlaten en anders over het aanbod gaan nadenken. Projectoverstijgend, waarbij het verdienmodel op korte termijn (het projectresultaat) wordt ingewisseld voor een langeretermijnstrategie (het merk) (2). Misschien is franchise wel de formule voor de bestaande woningbouw?
Bekende franchise formules_1000px Verder lezen

Het merk Alliantie+

Door Yuri van Bergen

Met de manifestatie DE DOORSTAP (1) – voor de tweede maal bij Piet Hein Eek in Eindhoven – stond naast de boekpresentatie van het ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’ (2), de marktpresentatie van het merk ALLIANTIE+ (3) op het programma. Dit merk staat voor een nieuw aanbod waarmee in de vorm van ‘componenten’ de eigenaar of bewoner hun eigen woning kunnen renoveren. Samen met meer dan vijfentwintig marktpartijen is er de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze vorm van renoveren dat hopelijk op termijn kan dienen als vliegwiel voor innovatie in de bestaande woningbouw.
Als we kijken naar de Nederlandse woningvoorraad staan we aan de vooravond van de grootste renovatieopgave ooit. Om aan deze opgave te kunnen voldoen, moeten we op zoek naar nieuwe vormen van onderhoud en renovatie, waar de nadruk ligt op samenwerken tussen verschillende partijen.

6221 BHG] Alliantie+ LOGO-FC_1000px Verder lezen

DE DOORSTAP: een weg naar verruimd aanbod

Door Yuri van Bergen

Gisteravond, twee dagen na Koningsdag, was er opnieuw reden voor een feestje in Eindhoven. Tijdens de manifestatie DE DOORSTAP stonden twee belangrijke bekendmakingen op het programma. De boekpresentatie van het ‘Essay, de toekomst van de woningvoorraad’ en de marktpresentatie van het merk ‘Alliantie+’.
Binnen de muren van het industrieel erfgoed waren beslissers van verschillende corporaties, toeleverende industrieën als enkele bouwers uitgenodigd voor het zetten van de volgende stap.
Met de OPSTAP (1) is vorig jaar (2013) op de elfde van de elfde de aftrap gegeven voor vernieuwende ideeën bij de aanpak van de bestaande stad. De centrale gedachte achter deze ontwikkeling is, dat bewoners keuzen moeten hebben en in principe aan de knoppen moeten zitten. Het vervolg DE INSTAP (2) ging verder met het demonstreren van een ‘Kaart van Nederland’, waarmee de kennis over deze voorraad kan worden ontsloten en de maatschappelijke partijen een grotere betrokkenheid leveren bij de ontwikkeling ervan.

Met de derde bijeenkomst DE DOORSTAP nemen we de volgende trede tot het realiseren van die droom met de presentatie van een boek over de vraag en de presentatie van een merk voor het aanbod. Alle gehouden presentaties zijn hier te downloaden.

Het eerste exemplaar van dit derde boek in een serie werd officieel door Martin Liebregts (Directeur BouwhulpGroep) overhandigd aan Arthur Lippus (Programma Manager Innovatie bij Portaal)

Het eerste exemplaar van dit derde boek in een serie werd officieel door Martin Liebregts (Directeur BouwhulpGroep) overhandigd aan Arthur Lippus (Programma Manager Innovatie bij Portaal)

Verder lezen

Energiedak, een gedifferentieerde opgave

Diversiteit

Als we spreken over het dak bij woningen, dan speelt allereerst het onderscheid tussen grondgebonden/eengezinswoningen en gestapelde woningen een rol. De verhouding ligt in Nederland op circa 70 procent grondgebonden en 30 procent gestapeld. Echter, in de sociale huursector liggen de cijfers anders en vormen ze beide circa 50 procent. Vervolgens beschikt 85 à 90 procent van de grondgebonden woningen over een hellend dak.
Vervolgens is het hellend dak niet uniform en varieert sterk qua hellingshoek (circa 35 tot 45 procent) en qua oppervlak, die mede afhankelijk is van de grootte van de woning (1) . Tegelijkertijd is de leeftijd van de woning, en veelal ook die van de dakbedekking, zeer verschillend.
Alles overziend bestaat er dus niet één oplossing voor de aanpak van het dak, in combinatie met energiebesparing en energieopwekking. Het gaat in de praktijk om een zeer gedifferentieerde opgave.

Verder lezen

DE DOORSTAP NAAR HET AANBOD ‘ALLIANTIE+’

Een kwaliteitsaanpassing op maat, door Martin Liebregts en Yuri van Bergen

Van de Opstap via de Instap naar de Doorstap
De afgelopen maanden is in samenwerking met circa dertig marktpartijen een vervolgstap gezet in het realiseren van aanbod van woningaanpassingen op maat. Het is allemaal begonnen in de periode 2007 tot en met 2009, toen de eerste geïntegreerde oplossingen voor de componenten van een woning geleidelijk vorm kregen (1).

BouwhulpGroep - 9 Componenten en de Allianties_1000px

Verder lezen

Van merk naar model

De opmars van de componenten in de bestaande woningbouw

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

Alliantie+ als A-merk

In de afgelopen jaren is er samen met de toeleverende industrie systematisch gewerkt aan geïntegreerde oplossingen voor de diverse componenten van een woning of een woongebouw. Het resultaat is nu dat er voor een vijftal componenten één of meer oplossingen voorhanden zijn, die allemaal onder de vlag van ‘Alliantie’ zijn ontwikkeld. Alliantie+ is het overkoepelend merk, dat staat voor een eigen karakter en een onderscheidende kwaliteit (1).

Ford mondeo als voorbeeld_1000px

Verder lezen

De INSTAP, nieuw perspectief voor de bestaande woningbouw

De BV Brabant biedt kansen voor de aanpak van de bestaande woningbouw, zoals blijkt uit de bijeenkomst van De INSTAP (een initiatief van de Twee Snoeken en BouwhulpGroep).

BouwhulpGroep Foto_1000px

Verder lezen

De instap, kwaliteitsaanpassing binnen handbereik

Auteurs: Martin Liebregts en Yuri van Bergen

De INSTAP verwijst naar in de markt stappen, gaan handelen, geloof hechten aan het verhaal. Dit woord is bewust gekozen na de bijeenkomst van de OPSTAP op 11 november 2013, waar alle betrokkenen bij de Allianties van componentontwikkeling aanwezig waren (1). Op allerlei fronten beweegt het in Nederland als het om de aanpak van de bestaande (woning-)voorraad gaat. We opereren als het ware met z’n allen in hetzelfde tijdsgewricht van toenemende behoefte aan keuzemogelijkheden, noodzaak van aandacht voor milieu en betaalbaarheid en een toenemend belang van het onderhoud (vervangbaarheid). De huidige crisis biedt ruimte om deze vragen eindelijk boven aan de agenda te zetten. De instap heeft tot doel de verschillende oplossingen voor de componenten, met de erbij behorende Allianties, te integreren met elkaar en te koppelen aan de bestaande woningtypen. Uiteindelijk met het doel voor de gebruiker aanbod te leveren, die hij/zij kan kiezen en zo binnen handbereik komt.

Verder lezen

Renovatie Design Centrum

een nieuwe traditie is geboren

Terugblik

Om onderzoek en ontwerp in de bouw te koppelen is een oud gebruik, dat om de veertig jaar de kop opsteekt. Het gebeurt elke keer als er sprake is van een structurele verandering in de bouw: de opkomst van de industrialisatie, de eerste massawoningbouw, de toenemende behoefte aan participatie en nu de roep om keuzevrijheid en zeggenschap, in combinatie met (partiële) vervangingsbehoefte in de bestaande bouw. In die zin is de wereld in honderd jaar veranderd. Bijvoorbeeld, het aantal woningen in Nederland is van één naar meer dan zeven miljoen toegenomen.

Renovatie Design Centrum afbeelding

Verder lezen

Het denken in componenten wordt gemeengoed

Vijftig jaar praten over componenten als sleutel voor de aanpassing.

Componenten als gemeengoed

Het bericht dat Motorola de modulaire smartphone gaat ontwikkelen naar Nederlands idee (1), die uit componenten bestaat, roept herinneringen in de tijd op. In de bouw wordt al meer dan een halve eeuw gesproken over een modulaire benadering (2). Bij de opkomst van de renovatie in de jaren zeventig kwamen de eerste gedachten naar voren over componenten. Vooral ontwerpers stoeiden destijds met de gedachte van het gebruik van componenten (3).

Verder lezen