Tagarchief: SBR

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2012: ‘HET DORP, EEN KRITISCHE RECONSTRUCTIE’

HET DORP, EEN KRITISCHE RECONSTRUCTIE - Ursula Brouwer

Ursula Brouwer
Master architectuur, 4e jaars
Artez hogeschool van de kunsten

Omschrijving:
‘Wonen is de wijze waarop wij stervelingen op aarde zijn’

Wat wil dat zeggen
Een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, zijn weg vindt, verschillende mensen zich harmonieus kunnen bewegen.
Universal design
Universeel ontwerp maakt een plek voor mensen met een handicap samen met iedereen, zij erkent handicap, veroudering en andere verschillen als een onderdeel van het dagelijks leven.
Locatie
Het Dorp, een woongemeenschap voor gehandicapten in Arnhem gerealiseerd in 1962. Het Dorp is verouderd, naar binnen gekeerd en voldoet niet meer aan de huidige inzichten en woonwensen.
s uitgangspunt
Als voor het ideaal niet naar de mens maar naar de leefomgeving van de mens wordt gekeken kan worden gezegd dat de ideale omgeving een omgeving is waar eenvoudig in bewogen en verbleven kan worden.

Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2012: ‘CARTESIUS’

CARTESIUS – Felipe van Laar, Pascal Green

Felipe van Laar & Pascal Green
Vormgever/ theatermaker, 4e jaars
Hogeschool voor de kunsten Utrecht

Omschrijving:
locatie+omgeving
Op het Utrechtse bedrijventerrein Cartesius staat tegenover NS station Zuilen het CAB-gebouw, in 1948 ontworpen door Sybold van Ravesteyn als autoherstelbedrijf. Hier werkt het jonge ontwerp- en organisatiebureau +bindfabriek in samenwerking met stichting Nutrecht aan een ambitieuze bijdrage aan de revitalisatie van het grotendeels leegstaande bedrijventerrein. Het gebied speelt een grote rol in de verbinding van Leidsche Rijn en het ‘oude’ Utrecht, dat op het moment gescheiden wordt door het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2. Het CAB-gebouw voelt met haar stevig en statig karakter al snel als de poort van het gebied en is mede daarom de ideale locatie voor het zenuwcentrum van deze duurzame revitalisatie.

Duurzame revitalisatie is volgens ons niet zozeer het resultaar van grote investeringen, maar heeft alles te maken met organische groei, evolutievermogen en veerkracht.” Verder lezen

Nominatie Hollands-Ontwerp Award 2012: ‘DE ZUIDERKLIP’

De Zuiderklip - Iza Dekker Iza Dekker
Interieur-architectuur, 4e jaars
Willem de Kooning academie

Omschrijving:
Locatie de Zuiderklip: een nieuw natuurgebied in het hart van de Biesbos. Vroeger bestond deze uit landbouwpolders met namen als Turfzakken, Kwestieus, De Plomp en Lepelaar. Het gebied biedt nu ruimte voor de rivier bij hoogwater en is uniek door zijn zoetwatergetijdennatuur.
Bij de transformatie van landbouwgrond naar natuurgebied zijn de oorspronkelijke bewoners van de polders verdwenen. Bijna alle bijbehorende aanwezige bebouwing is gesloopt, maar enkele woningen en een schuur zijn blijven staan. Verder lezen

Iedere vernieuwing begint met een droom…

Bouwen doen we niet alleen. De tijd dat er één oplossing of één persoon leidend is, is verdwenen. We hebben te maken met vele mensen, regels en oplossingen die de huidige vraag sturen. De tentoonstelling Hollands-Ontwerp 2012 laat zien hoe studenten de rol invullen van dit ‘collectief bouwmeesterschap’.

De genomineerde projecten worden de komende weken aan u gepresenteerd. Tot aan de Renovatiebeurs wordt iedere dag een project voorgesteld. Houdt de komende weken deze blog in de gaten, of abonneer u gratis zodat u per email op de hoogte wordt gehouden.

Dinsdag 6 maart tussen 15.30 en 17.30 vindt de uitreiking van de studentenprijsvraag plaats tijdens de Renovatiebeurs. De gehele beurs staan de genomineerde projecten  opgesteld op de tentoonstelling: Hollands-Ontwerp Award 2012 (hal 3, stand D035). Voor meer informatie klik hier.

Poster hollands-ontwerp 2012

13 projecten van 30 studenten genomineerd voor Hollands-Ontwerp Award

De jury van de Hollands-Ontwerp Award heeft 13 projecten van 30 studenten genomineerd. De Hollands-Ontwerp Award wordt voor de derde keer uitgereikt en is in het leven geroepen om innovatie in de bestaande bouw te stimuleren. Mathijs van Dijk, juryvoorzitter Hollands-Ontwerp Award: “Centraal dit jaar staat het thema ‘kringloopdenken’. De vragen die we daarbij stelden waren: hoe kun je met innovatie inspelen op het benutten van de bestaande woning? Hoe kun je met innovatie inspelen op de vraag van de huidige gebruiker met een goede kosten-kwaliteitsverhouding en beperking van de milieubelasting? En in hoeverre draagt de innovatie bij tot een levensduurverlenging en de rendabele investering die daarmee gepaard gaan? Dat is hetgeen waar de jury op heeft gelet bij de selectie van de genomineerden.”

De komende weken krijgt iedere genomineerde de mogelijkheid om zijn of haar inzending toe te lichten op de website hollands-ontwerp.nl. Tijdens de vakbeurs Renovatie, 6 tot en met 8 maart 2012 in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, presenteren de studenten hun projecten tijdens de tentoonstelling ‘Hollands-Ontwerp’. Hier worden de beste ideeën drie dagen aan een breed publiek tentoongesteld. De organisatie van de Hollands-Ontwerp Award is een samenwerking van BouwhulpGroep en VNU Exhibitions.

BouwhulpGroep

Verder lezen

This is the final call for…studerend Nederland

Dit weekend is de laatste kans om in te schrijven voor de Hollands-Ontwerp Award. Aankomende maandag sluit de inschrijvingstermijn voor het beste idee voor de bestaande bouw 2012!

Op woensdag 18 januari aanstaande worden, tijdens een persbijeenkomst van de vakbeurs Renovatie in Utrecht, de genomineerde bekend gemaakt. Deze personen zullen deel gaan uitmaken van de tentoonstelling ‘Hollands-Ontwerp’ die de gehele beurs is te bezichtigen.

Hierbij dus de final call voor studerend Nederland om zich in te schrijven en zich daarmee in de schijnwerpers te zetten. Grijp je kans!

vakbeurs Renovatie

aankondiging Hollands-Ontwerp Award 2012

Afgelopen jaar ontving Hill Scholte tijdens de Internationale Bouwbeurs te Utrecht de Hollands-Ontwerp Award 2011 uit handen van juryvoorzitter Mathijs van Dijk. De Hollands-Ontwerp Award  – de nieuwe generatie aan het woord – is een prijs voor (afstudeer)projecten die zich richten op innovaties in de bestaande bouw. Floor Theuns en Hill Scholte (van de Willem de Kooning Academie Rotterdam) hebben de prijs gekregen voor het project ‘New Kid in Town’, een ontwerp voor de herbestemming van een oude machinefabriek. De tweede prijs ging naar het project ‘PV Renovatiedak’ van Mark Straver (TU Eindhoven) en de derde prijs werd in de wacht gesleept door Sander Smoes (TU Delft) met het project ‘De Vakman Centraal’.

Voor het komend jaar zijn er nieuwe kansen voor studerend Nederland. De BouwhulpGroep is samen met VNU Exhibitions begonnen met de voorbereidingen voor de prijsvraag Hollands-Ontwerp Award 2012. Als podium
wordt de Renovatiebeurs in Den Bosch gebruikt. De uitreiking vindt plaats op 6
maart 2012, de eerste beursdag.

BouwhulpGroep 2011

Verder lezen

de renovatieconcepten, de basis voor een beter aanbod

Auteurs: Martin Liebregts en Jelle Persoon

De tijd is rijp

De afgelopen twintig jaar zijn er met de regelmaat van de klok renovatieconcepten ontwikkeld, waarbij BouwhulpGroep betrokken was. Maar in al die tijd was de tijd niet rijp om het ook effectief te maken. De maatschappelijke partijen hadden er geen ogen en oren voor en dus bleef het bij papier. De belangrijkste aanjager voor de ontwikkeling van de concepten was de ervaring met het E’novatie programma, dat zich afspeelde in de periode 1989 tot en met 1993. In dit programma zijn 21 voorbeeldprojecten van naoorlogse renovaties gerealiseerd, waarbij tevens aandacht was voor energie en (binnen-)milieu. Dit vijftigjarige programma was uniek, omdat het zo intensief begeleid werd met standaardisatie van de afweging. Uitgebreide metingen van de fysieke kwaliteit; uitvoeringsbeoordelingen en beoordeling door de bewoners. Tegelijkertijd is deze kennis uit dit programma uitgebreid verspreid. Maar medio jaren negentig verdween de aandacht voor deze gegevens, omdat iedereen naar de nieuwbouw zat te staren. Het is nu even zinvol om de initiatieven van de afgelopen twintig jaren nog eens op een rij te zetten voor zover het renovatieconcepten betreft. En vervolgens vooruit te kijken naar de toekomst, wat een zinvolle weg is.

Twintig jaar renovatieconcepten

Zoals gezegd is er in de afgelopen twintig jaar voortdurend gepoogd om projectoverschrijdende oplossingen voor de aanpak van de bestaande voorraad te bedenken. Al deze ideeën en voorstellen waren veelal ingebed in duurzame benadering van de woningvoorraad: oog voor energie en milieu met aandacht voor comfort om zo de levensduur te verlengen.
Als we terugkijken in de tijd zijn de volgende concepten of perioden te onderscheiden, waarbij de BouwhulpGroep betrokken is geweest of deels de ontwikkeling geïnitieerd heeft. Vanwege deze betrokkenheid is ook preciezer aan te geven waarom het initiatief een beperkte reikwijdte had en wat de mogelijke conclusies zijn voor de toekomst.

Verder lezen

Kennisontwikkeling tussen markt en instituten

Tijdens de internationale Bouwbeurs 2011 organiseerde Martin Liebregts en Yuri van Bergen namens de BouwhulpGroep studiemiddagen. Verdeeld over drie dagen is er in het Renovatie Theater gesproken over ‘Kennisontwikkeling tussen markt en instituten’, ‘Levensduurdenken op alle schaalniveaus’ en ‘Renovatieconcepten in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

Studiedag 1 internationale bouwbeurs 2011
Dagvoorzitter: ir. Jack de Leeuw, SBR

Lange tijd heeft de kwaliteitsaanpassing van de bestaande (woning-)voorraad nauwelijks maatschappelijke belangstelling gehad. Alle ogen waren gericht op de nieuwbouw. Dit geldt zowel voor de mensen in de praktijk als die binnen het onderwijs. In de afgelopen tien jaar zijn vakken als onderhoud, renovatie of woningverbetering van het curriculum verdwenen. Drie belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor een nieuwe agenda gezorgd:

  • De toenemende veroudering van de bestaande voorraad (supertanker).
  • De brede maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid (o.a. cradle to cradle).
  • De recente economische crisis, die ertoe heeft geleid dat de nieuwbouw is gehalveerd (beschikbare productiecapaciteit).

Deze studiemiddag laat zien wat de huidige vraag is aan kennis en hoe hier door de verschillende instanties op ingespeeld wordt (tussen markt en instituten).

Verder lezen

Manifest, renovatievisie 2050

Woensdag 9 februari tussen 16:00 – 17:00 vindt de perslancering van de Coalitie Bestaande Woningbouw plaats met de overhandiging van het eerste exemplaar ‘Manifest, Renovatievisie 2050’. En meld u hier aan…

Natuurlijk kunnen we niet echt veertig jaar vooruit kijken. De titel ‘RENOVATIEVISIE 2050’ suggereert dan ook geen voorspelling of een kijk in de glazen bol. Het is meer een verwijzing naar de toekomst, als Nederland qua bebouwing voor 90 procent gebaseerd is op wat er tot nu toe gebouwd is. Alleen de kwaliteit zal op uiteenlopende onderdelen anders zijn door de aanpassingen in de tijd.
Het manifest moet het startpunt gaan vormen voor de visieontwikkeling, de innovatie en de vernieuwde praktijk van kwaliteitsaanpassing. Daarom wordt de horizon bijna twee generaties verder gelegd. De ondertitel luidt niet voor niets ‘de basis voor product- en procesinnovatie in de bestaande woningbouw’. Er zal in allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden gezocht moeten worden naar de ‘nieuwe’ oplossingen, die ‘levensduur-proof’ zijn. Het ‘levensduurdenken’ vormt het terugkerend onderwerp in het manifest.

Verder lezen